Obchodné podmienky

Internetový obchod studiouromany.webnode.sk sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov - zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.


REKLAMÁCIA

Kupujúci má právo reklamovať každý zakúpený výrobok.

ZÁRUKA PRI PREPRAVE TOVARU

Všetky zásielky sú poistené a doručovateľská spoločnosť ručí za prepravu tovaru. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred doručovateľom a v prípade akéhokoľvek poškodenia obalu zásielky spíšte s ním protokol o poškodení a zásielku nepreberajte.

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Ak so zakúpeným výrobkom nie ste spokojný, môžete ho bez udania dôvodu do 20 dní od prevzatia tovaru vrátiť a peniaze vám budú zaslané späť. Pred odoslaním objednaného tovaru (s ktorým nie ste spokojný) späť nám, prosíme kontaktujte telefonicky v pracovnej dobe ohľadom vrátenia peňazí.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu studiouromany.webnode.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Prevádzkovateľ internetového obchodu studiouromany.webnode.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje odovzdané kupujúcim považuje za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch tel. kontakt doručovateľa so zákazníkom.)

Podľa §20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu studiouromany.webnode.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje zo svojich databáz.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zakliknutím políčka „Prajem si zasielať aktuálne informácie o nových produktoch a cenových akciách na môj email“ v registračnom formulári a v súlade s §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete Romane Sagulovej svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho.